Geen lood meer in kraanwater

Gezamenlijk engagement moet einde maken aan lood in kraanwater

Datum: 
02/11/2022

In 2017 kozen de waterbedrijven er resoluut voor om loodarme materialen te gebruiken bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Met resultaat: de gemeten loodwaarden gaan in dalende lijn. Nu gaan ook de verenigingen van aannemers, architecten, groothandels en installateurs actief in sanitair en verwarming, studiebureaus en het WTCB een engagement aan om het gebruik van loodarme materialen in binneninstallaties te stimuleren.

Waterbedrijven geven het goede voorbeeld bij aanleg drinkwaterinstallaties
De Aquarama Trade Fair bracht voor de 17e keer professionals uit de watersector, industrie en bouw bij elkaar rond watertechnologie. Een uitgelezen moment voor sectorfederatie AquaFlanders om dieper in te gaan op de kwaliteitseisen voor materialen die in contact komen met water. Zowel voor het transport van drinkwater als voor opslagtanks en rioleringen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij: het gebruik van loodvrije of loodarme materialen bij de aanleg van drinkwaterinstallaties.

Naar de afgifte van lood in drinkwaterinstallaties werd onderzoek verricht als onderdeel van het loodactieplan II in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. In het kader daarvan zijn de Vlaamse waterbedrijven een engagement aangegaan om bij elke nieuwe aanbesteding resoluut te kiezen voor loodarme metaallegeringen. Intussen zijn op dit vlak belangrijke stappen gezet en blijven de loodwaarden gemeten in het openbare distributienet onder de opgelegde norm.

Kiezen voor loodarme materialen in binneninstallaties
De nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn vraagt extra aandacht voor lood in drinkwater en hanteert een verstrengde norm van 5 microgram per liter voor lood aan de kraan. Tegen 2036 moet deze norm gehaald worden. Daarom wordt nu verder gekeken naar de binneninstallaties en in het bijzonder naar de nieuw aan te leggen binneninstallaties.

Concreet gaan sectorfederaties AquaFlanders, Bouwunie, Embuild Vlaanderen, Fesah, het Netwerk Architecten Vlaanderen, ORI, Techlink en het WTCB een engagement aan om bij het ontwerpen en aanleggen van nieuwe binneninstallaties voor drinkwater resoluut te kiezen voor loodvrije of loodarme materialen. Zij zullen dan ook actief inzetten op sensibilisering bij hun leden. Een belangrijke stap om definitief komaf te maken met lood in kraanwater.

Bron: AquaFlanders

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders