Bouwunie breekt lans voor 'freelancer'

Uit pure noodzaak en niet onder het mom van schijnzelfstandigheid

Datum: 
07/01/2019

Ook in de bouw moet freelancen mogelijk zijn, maar dan zonder standaard te verwijzen naar schijnzelfstandigheid, stelt Bouwunie.

Volgens Bouwunie is de gangbare definitie van een freelancer 'een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in een business-to-business (B2B) context zakelijke diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten.' 

In andere sectoren bestaat de freelancer al langer, vergoelijkt Bouwunie: 'Denk maar aan journalisten, informatici, vertalers of coaches. Alleen in de bouw wordt er verkrampt gereageerd en wordt elke structurele samenwerking tussen een bouwonderneming en een zelfstandige onder de loep genomen.'

Bouwunie wil dit uitklaren en de relatie bouwbedrijf-freelancer decriminaliseren. Want de freelancer in de bouw biedt volgens Bouwunie een antwoord op een actuele vraag naar kwaliteit en flexibiliteit. Van beide kanten. In de bouw zijn hoe langer hoe meer zelfstandigen actief. Mensen die flexibel willen werken, hun eigen baas willen zijn, maar zonder meteen een hele onderneming met werknemers te ambiëren. En anderzijds zoeken de bouwbedrijven vlot inzetbare mensen, met een specifieke kennis en ervaring.

Keerzijde van de medaille
Daarnaast ervaren de bouwbedrijven veel concurrentie. En die is niet altijd eerlijk, zucht Bouwunie. Buitenlandse gedetacheerden zijn veel goedkoper en beroepen zich op de toepassing van de EU-regels om allerhande Belgische wetgevingen te omzeilen. Zo is het sociaalrechtelijke luik van de Arbeidsrelatiewet (schijnzelfstandigheid) niet van toepassing op buitenlanders.

Doch de freelancer biedt ook andere voordelen. Hij is goedkoper dan andere flexibele samenwerkingen zoals uitzendarbeid. En hij tornt minder ballast en minder moeilijk werkbare beperkingen die het werknemersstatuut wel meebrengt zoals bijvoorbeeld zeer lange en dure opzegtermijnen.

Aanpassing Arbeidsrelatiewet
Om al die redenen zouden de bouwbedrijven meer gebruik willen maken van (zelfstandige) freelancers. Om te vermijden dat de inspectiediensten die vorm van samenwerken als schijnzelfstandigheid bestempelen, ook al is er geen sprake van fraude of sociale dumping, vraagt Bouwunie een aanpassing van de Arbeidsrelatiewet: 'Want er is nood aan rechtszekerheid, voor zelfstandige freelancers en bouwbedrijven. De Arbeidsrelatiewet moet enkel gebruikt worden waarvoor ze echt dient. Om manifeste en bewuste fraude, uitbuiting en sociale dumping te bestrijden.'

Bron: Bouwunie

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders