De Confederatie Bouw fel gekant tegen afschaffing vestigingsreglementering 

Het Federaal Planbureau ziet (vooralsnog) de negatieve gevolgen niet

Datum: 
16/07/2018

Het Federaal Planbureau schetst niets dan voordelen maar de Confederatie Bouw ziet dat duidelijk anders.

Volgens een studie van het Federaal Planbureau biedt de liberalisering van een aantal gereglementeerde beroepen heel wat economische voordelen waaronder een stimulans voor de oprichting van nieuwe bedrijven. De Confederatie Bouw heeft bij monde van Jean-Pierre Liebaert, directeur van het economisch departement, zo haar bedenkingen: “Om in de bouwsector actief te zijn, heb je de juiste beroepskwalificaties nodig. Als nieuwkomers niet de vereiste beroepskennis hebben, brengt dat grote risico’s met zich mee. Voor de aannemer maar zeker voor de (ver)bouwer.” 

De studie van het Federaal Planbureau kwam er onrechtstreeks via de Europese Commissie. Die verwijt ons land dat de strikte reglementering in onder meer de bouwsector de concurrentie bemoeilijkt. Een vrije toegang tot de beroepen zou nieuwe spelers toelaten en zou het bruto binnenlands product met 2 miljard euro doen toenemen. “Maar alleen kijken naar de economische voordelen is simplistisch en karikaturaal”, repliceert Jean-Pierre Liebaert.  

Met een afschaffing van de vestigingsreglementering in de bouw zijn volgens de Confederatie meer faillissementen te verwachten, en méér problemen voor de (ver)bouwer “Hoe ga je bijvoorbeeld de stabiliteit garanderen van een bouwwerk als je niet de vereiste vakkennis hebt? En wat als een elektricien niet weet wat het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) inhoudt? Hoe gaat zo iemand tewerk als zijn installatie wordt afgekeurd? Ga je dan als consument telkens betalen voor een nieuwe keuring? Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de bouw. Vakkennis is daarvoor noodzakelijk.” 

“Vergelijk het met een rijbewijs. Je moet geen monteur zijn om met een auto te rijden. Dat gaat te ver. Maar kennis van de verkeersregels en op zijn minst een paar uur praktijkervaring, zijn een must voor de veiligheid. Ook al zou je meer auto’s verkopen als voortaan iedereen achter het stuur mocht zitten zonder rijbewijs. Dat is in de bouwsector niet anders!” besluit Jean-Pierre Liebaert.

Bron: Confederatie Bouw

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders