NAV verbolgen over ongefundeerde uitspraken

Verdachtmakingen, anonieme telefoongesprekken en veronderstellingen ...

Datum: 
08/10/2019

Beroepsorganisaties zijn niet te spreken over de overhaaste uitspraken naar aanleiding van het omzeilen van de btw-regels.

De kijkers van het één-journaal, met name de architecten onder het kijkerspubliek, moesten even slikken toen ze gisteren te horen kregen dat 'meer dan de helft van de Vlaamse renoveerders onterecht aanspraak maakt op de 6% btw-regel'. Volgens de uitzending zou het relatief makkelijk zijn om bij nieuwbouw toch van de 6%-regel te kunnen genieten. Het zou namelijk volstaan om bij afbraak één muurtje te laten staan om op die manier alsnog van een verbouwing te kunnen spreken.

Op de website van de VRT spreekt men van een “wijdverspreid misbruik” en citeert men “smoezen” uit anonieme telefoongesprekken met architecten. “Frauduleuze gevallen” zouden via “verklikking” aan het licht komen. Nog volgens de reportage zijn de regels onduidelijk en voor interpretatie vatbaar.

NAV en Bouwunie merken echter op dat een verduidelijking van de regels om van 6% btw te genieten teruggevonden kan worden op de website van de FOD Financiën. In geval van twijfel dient er contact opgenomen te worden met de lokale btw-administratie.

NAV spreekt ook formeel tegen dat architecten betrokken zouden zijn bij het grootschalig organiseren van misbruik en betreurt dat de voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten deze stelling mee voedt. Architecten staan hun bouwheren steeds zo goed mogelijk bij zodat zij correct hun btw-aangifte kunnen indienen.

Ook Bouwunie is niet tevreden met de framing dat de helft van de renoveerders fraudeurs zouden zijn. “Aannemers zullen niet zomaar meestappen in fictieve renovaties. Op basis van de btw-wetgeving is de aannemer mede aansprakelijk voor het toepassen van het juiste btw-tarief”, zegt gedelegeerd bestuurder  Jean-Pierre Waeytens.

Uitbreiding 6%-regel?
Vandaag kan men in 32 Belgische steden ook van de 6%-regel gebruik maken indien men een woning sloopt en opnieuw opbouwt. NAV en Bouwunie zijn er voorstander van om deze regel uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. CD&V Kamerlid Leen Dierick heeft hiervoor overigens onlangs het voorstel van Griet Smaers (CD&V) opnieuw ingediend in de Kamer. Ook in de vorige legislatuur waren er in dat verband al voorstellen, maar het is Europa dat het licht op groen moet zetten. Wordt vervolgd.

Bron: NAV & Bouwunie

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders