Openbare aanbestedingen straks digitaal

Bouwunie roept op om je tijdig te registreren

Datum: 
08/11/2019

Wie zich af en toe inschrijft op openbare aanbestedingen, kan zich beter nu registeren.

Vanaf 1 januari 2020 moet alle communicatie tussen de aanbesteder en de ondernemer met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure verplicht gebeuren via elektronische communicatiemiddelen. Dit geldt ook als de opdracht onder de zogeheten Europese drempels zou vallen.

Deze algemene verplichting geldt al sinds 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking, maar ze geldt vanaf volgend jaar dus ook voor de opdrachten die onder die drempels vallen. Er zijn enkel nog uitzonderingen voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronisch platform. Wie nog niet geregistreerd is, wordt aangeraden om dit zo spoedig mogelijk te doen, meent Bouwunie.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders