VEA wordt VEKA

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap officieel gestart

Datum: 
04/01/2021

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap versterkt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie.

De twee worden één verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, namelijk het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of kortweg VEKA. Doel: de komende jaren het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen verder vorm geven en ervoor zorgen dat VEKA het coördinerend agentschap en aanspreekpunt wordt voor energie en klimaat. Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutraleen duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders