Warmtepomp breekt door

Aanvraag voor 1 op de 2 nieuwe woningen

Datum: 
19/02/2024

Vlaanderen stapt over van fossiele brandstoffen naar technieken op hernieuwbare energie. In bijna alle nieuwbouwwoningen worden nu zonnepanelen geplaatst. Daarnaast plaatst men voor omgevingsvergunningsaanvraagjaar 2021 in 1 op de 2 nieuwe woningen ook een warmtepomp.

Voor omgevingsvergunningsaanvraagjaar 2020 was dat maar 1 op 3. Deze energie-efficiënte technieken doen het gemiddelde E-peil jaar na jaar verder dalen, tot beter dan BEN (dat staat voor ‘Bijna Energie Neutraal’ bouwen met een E-peil van maximum E30). Dat blijkt uit de jaarlijkse update van het EPB-cijferrapport van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De trend naar meer warmtepompen is ingezet.

Zonnepanelen en warmtepomp

De EPB-cijfers op de Energiekaart van het VEKA tonen de resultaten van de ingediende EPB-aangiften volgens de datum van de aanvraag van de omgevingsvergunning (= ‘aanvraagjaar’). Voor aanvraagjaar 2020 zijn een groot deel van de EPB-aangiften ingediend. Voor aanvraagjaar 2021 zijn de cijfers nog voorzichtig te interpreteren, omdat nog heel wat aangiften voor dat aanvraagjaar moeten ingediend worden, vooral van appartementen.

Uit de cijfers van het VEKA blijkt dat op zowat alle nieuwbouwwoningen (eengezinswoningen én appartementen) waar het kan, zonnepanelen liggen: in totaal plaatste voor aanvraagjaar 2020 98% zonnepanelen. Voor aanvraagjaar 2021 stijgt het aandeel voorlopig zelfs naar 100%. Voor aanvraagjaar 2020 paste 63% enkel zonnepanelen (PV) toe, en 32% kiest voor zonnepanelen en een warmtepomp (PV+WP). Minder dan 2% kiest enkel voor een warmtepomp zonder zonnepanelen. 2% kiest niet voor hernieuwbare energie, maar gaat voor een 10% strenger E-peil. Voor aanvraagjaar 2021 zien we een daling naar 51% die enkel voor zonnepanelen kiest en een opvallende stijging naar 47% van de bouwheren die kiest voor zonnepanelen en een warmtepomp. De andere combinaties van technieken op hernieuwbare energie komen minder vaak voor.

Warmtepompen in de lift

In totaal liet 1 op 2 (voorlopig 48%) van de bouwheren een warmtepomp plaatsen voor aanvraagjaar 2021 (op basis van 6.700 ingediende EPB-aangiften). Voor vergunningsaanvragen van 2020 was dat nog 1 op 3 (34%), op basis van 15.500 aangiften. Voor nieuwbouw is sinds aanvraagjaar 2021 de warmtepomp zonder twijfel doorgebroken.

Verkoopscijfers wijzen in dezelfde richting. Volgens cijfers van ATTB zijn in 2023 in België zo’n 50.500 warmtepompen verkocht (nieuwbouw en bestaande woningen). Dat is een stijging met 68% ten opzichte van 2022 (30.000 stuks), ten nadele van de verkoop van gascondensatieketels. Die is met 32% teruggevallen in 2023: 152.000 ten opzichte van 223.000 in 2022.

Bron: VEKA

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders