Vacatures bouwsector blijven toenemen

Bouwunie pleit opnieuw voor de mogelijkheid om freelancers in te schakelen

Datum: 
16/01/2020

Om de verhoogde renovatiegraad te kunnen opvangen, zijn freelancers noodzakelijk claimt Bouwunie (opnieuw).

Dag op dag een jaar geleden brak Bouwunie reeds een lans voor 'de freelancer'. Anno 2020 klinkt de roep luider dan ooit want als tegen 2050 elke woning gerenoveerd moet zijn, zullen we er niet komen als we de huidige gang van zaken aanhouden, stelt Bouwunie.

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, is formeel: “Onze ondernemingen hebben het steeds moeilijker om vacatures ingevuld te krijgen. Daarom vragen we om, als bijkomend instroomkanaal, freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector. In andere sectoren bestaan freelancers al langer, denk aan ICT of HR, maar in de bouw wordt hier door de wetgever en inspectie verkrampt op gereageerd. Ofwel zullen we in de toekomst nog meer beroep moeten doen op buitenlandse arbeiders, ofwel denkt men na over een systeem waarbij we de in België gevestigde vakmensen via alle mogelijke tewerkstelling- en samenwerkingsmogelijkheden meer flexibel kunnen inzetten - met als voordeel dat deze mensen ook effectief bijdragen aan onze eigen economische groei en aan de financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel.” 

De vernieuwde oproep komt er nadat het Steunpunt Wonen vorige week een inschatting wereldkundig maakte waaruit ondubbelzinnig bleek dat het renovatieritme aanzienlijk zal moeten toenemen als de doelstellingen tegen 2050 moeten gehaald worden. Ook het verlaagde btw-tarief van 6% dat nu in beperkte mate in Vlaanderen wordt toegepast, moet veralgemeend worden stelt Bouwunie opnieuw. De bal ligt in het kamp van de politiek.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders